• Bảo Duy
    • SĐT: 0938 886 850
    • bao.duy85
    • Trúc Phương
    • SĐT: 0908 663 476
    • phuong.truc91

Mọi chi tiết thắc mắc bạn có thể gửi về mail giaybootnu@gmail.com